“ Që përpara herësë ishte Shqip, edhe Shqip ishte me Perëndinë, edhe Shqip ishte Perëndi, Këjo ishte që përpara herësë me Perëndinë. Të-gjitha u bënë me anë t`asaj; edhe pa atë nuk`ubë as ndonjë gjë që është bërë. Nd`atë ishte jetë, edhe jeta ishte drita e njerësvet. Edhe drita ndrit nd`errësirët edhe errësira nuk` e kupëtoj “.

 

 

Gazmend Leka
Ky tekst, u shkrua për t`u vendosur në kopertinën e librit të Gjin Varfit, “Heraldika Shqiptare”, por u zevendesua me një tekst tjetër miks nxjerrë nga shkrimet e mija.